Haberler
İngiltere altın vizeyi askıya alıyor
Vizesiz Avrupa için kritik adım!
Nerelerdeyiz
Ankara
istanbul
Bursa
izmir
0850 495 04 60   |   Ücretsiz Çağrı Merkezi
Dolar Alış: 6.0383     Dolar Satış: 6.0625
      |      
Euro Alış: 6.7322     Euro Satış: 6.7591
Gizlilik Sözleşmesi
AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BİZDEN HİZMET ALDIĞINIZDA AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
 
GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ LTD.ŞTİ.’ mize ait olan www.vizerandevuislemleri.com olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile Biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Şirketimiz VSH GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ LTD.ŞTİ. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin sadece vize, ikamet başvuru süreci için kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu verilerin başka kurum / kurumlarca paylaşılmayacağını da biz taahhüt etmiş oluruz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI:

Şirketimizde verilen tüm hizmetler, GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ LTD.ŞTİ.’ ne ait www.vizerandevuislemleri.com firmamız tarafından işletilir. Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, pasaport numaraları, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) web sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Web sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz aracılığıyla veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemizde bulunan randevu formu aracılığıyla elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da çağrı merkezimiz/ web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ LTD.ŞTİ. müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ bu kapsamda AB’nin Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunmasına ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
 
• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.

GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;
 
• Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
• Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi veya hizmet bedelinin ödendiği durumlarda
• İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
• Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.
• İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa.
• Veriyi işlemeye “GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ ”’in kanunen yetkisi varsa.

Hassas Bilgiler

GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ , ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.

Çerezlerin (Cookie) Kullanımı
 
GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir.
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:

• Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.

• Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.

• Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
 
• Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ ’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.

• Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.

GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ ’a sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

Bilgi Güvenliği
 
GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla,

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürsel önlemleri almaktadır.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ , gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır.

• GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ ’ un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.