Haberler
İngiltere altın vizeyi askıya alıyor
Vizesiz Avrupa için kritik adım!
Nerelerdeyiz
Ankara
istanbul
Bursa
izmir
0850 495 04 60   |   Ücretsiz Çağrı Merkezi
Dolar Alış: 6.0383     Dolar Satış: 6.0625
      |      
Euro Alış: 6.7322     Euro Satış: 6.7591
Mesafeli Satış Sözleşmesi
UYARI
İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemiz veya telefon üzerinden vize işlemlerine yönelik ilgili hizmeti alacak her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Yurt dışı vize işlemlerinde aracılık ve danışmanlık hizmeti sağlamak. Seyahat edilecek ülke veya ülkeler için gerekli randevu işlemlerinin sağlanması ve bu randevuya katıldığında hazırlanması zorunlu olan evrak listeleri ve bu evrak listelerinin kontrol işlemleri,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında MÜŞTERİ’ ye hizmet sunan veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
MÜŞTERİ : Bir mal veya hizmeti SATICI’ ya ait internet sitesi üzerinden veya 0850 495 04 60 nolu telefon üzerinden talep eden veya bu mal veya hizmetten yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : www.vizerandevuislemleri.com
SÖZLEŞME : SATICI ve MÜŞTERİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
İfade eder.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 – SATICI BİLGİLERİ (Sözleşmenin devamında “SATICI” olarak anılacakır.)
Unvan            : GLOBAL VİZE BİLGİLENDİRME SERVİSİ LTD. ŞTİ
Adres             : GÜVENEVLER MAHALLE MESNEVİ CADDE  CANKAYA-ANKARA
Telefon           : 0850 495 04 60
Faks               : 0850 495 04 60
E-mail            : info@globalrandevu.com
 
2.2 – MÜŞTERİ BİLGİLERİ (Sözleşmenin devamında “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)
Unvan            :
İsim                :
Soy İsim         :
Telefon           :
Faks               :
E-mail                        :

MADDE 3 – KONU

İşbu Sözleşme MÜŞTERİ’nin, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden veya 0850 471 08 21 nolu telefon üzerinden yurt dışı vize işlemleri için danışmanlık hizmet talebinde bulunması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 
MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Hizmetin temel özelliklerini (vize türü, hizmet adedi, vize ülkesi) içeren genel bilgiler SATICI’ ya ait internet sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca SATICI’ ya ait mail adresinden gönderilen hizmet ve ödeme bilgi mailinde yayınlanmaktadır. Firmamızın sağlamış olduğu hizmetler; vize randevu işlemleri, randevu öncesi gerekli evrak listesinin hazırlanması ve hazırlanan vize evraklarının kontrol işlemlerinin sağlanmasıdır.
 
MADDE 5 – ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

5.1. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Vize Hizmet Danışmanlığı 1   510,00 ₺
Toplam     510,00 ₺
       
Vize Hizmet Danışmanlığı (0-12yaş) 1   210,00 ₺
Toplam     210,00 ₺
5.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmete yönelik yapılacak ödemeler aşağıda bilgileri verilmiş banka hesaplarından birine yapılacaktır.
 
BANKA       :
ŞUBE         : 
IBAN NO    : 
HESAP ADI : 
 
MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 – MÜŞTERİ, Madde 3 ve Madde 4’de belirtilen sözleşme konusu faaliyetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve sair diğer hususlara ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 – İşbu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından Madde 10’da belirtildiği şekilde onaylanması ve yürürlüğe girmesi halinde kişisel verilerin SATICI tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarını kabul ettiğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin bu yükümlülükler, mobil cihazlar da dâhil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, SATICI’nın internet sitesi de dâhil olmak üzere, bu Kişisel Verilerin Toplanmasına atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. MÜŞTERİ, SATICI’nın sunduğu sözleşme konusu hizmetleri kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Kişisel Verilerin Toplanmasına dair hükümleri kabul etmekte ve açıklandığı üzere, kişisel verilerin SATICI tarafından toplanmasına, kullanılmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına, muhafaza edilmesine ve korunmasına rıza göstermektedir. Bunlara ek olarak SATICI’NIN, MÜŞTERİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
6.3 – Sözleşmenin onaylanmasından sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ’nin sözleşme konusu hizmetin devam etmesi için hizmet bedelini SATICI’ya 2 gün içinde göndermesi zorunludur. Bu takdirde doğabilecek tüm giderler(banka giderleri vb.) MÜŞTERİ’ye aittir.
 
6.4 – MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 – MÜŞTERİ, SATICI’ dan almak istediği vize danışmanlık hizmeti için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak MÜŞTERİ, SATICI’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’ yı bağlayacaktır.

6.6 – MÜŞTERİ, SATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.7 – SATICI’ ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.8 – MÜŞTERİ, SATICI’ nın vize işlemlerinde aracılık ve danışmanlık hizmeti sağladığını kabul eder. SATICI’ nın BÜYÜKELÇİLİKLER, BAŞKONSOLOSLUKLAR, KONSOLOSLUKLAR, İDATA, VFS GLOBAL, ORANGE VİZE, KOSMOS, BLS INTERNATIONAL, VHS ve TLS CONTACT firmalarından bağımsız danışman bir firma olduğunu kabul eder.

6.9 – SATICI, hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ; mesafeli sözleşmenin hizmet satışına ilişkin olması durumunda, hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa verilen hizmet ve randevu tarihine 3 (üç) işgünü kala, SATICI’ya faks, e-mail veya yazılı olacak şekilde telefon aracılığıyla bildirmek şartıyla almış olduğu vize danışmanlık hizmetini 1 (bir) yıl süre ile saklı tutabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 
MADDE 8 – SİTE GENEL HÜKÜMLER

8.1 – On sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler işbu sözleşmeyi imzalayamaz. Bu kişiler ancak velileri aracılığı ile istediği hizmeti satın alabilirler.

8.2 – Müşterilerimizin hizmet satışı için ödediği ücret iade şartlarının oluştuğu durumlarda  aynen geri ödenerek iade edilir.

8.3 – Şartların oluşması durumunda yapılacak geri ödemeler kredi kartlı alışverişlerde para iadesi ya da gönderilen havalenin geri gönderilmesi şeklinde yapılır. Her iki durumda da oluşabilecek banka masrafı SATICI tarafından karşılanır. Bu karşılıklı anlayış SATICI’ nın müşteri memnuniyeti ve kalite politikasının ürünüdür.

8.4 – Sitede yer alan hizmetlere ilişkin bilgiler geniş çaplı araştırmalar yapılarak, uzmanlarına sorularak, gerekli kaynaklar araştırılarak hazırlanmıştır. Burada yer alan hizmetlere ilişkin bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerden dolayı doğabilecek hiçbir sorun ve olumsuzluklardan SATICI sorumlu değildir.
 
MADDE 9 – MÜCBİR SEBEPLER

Bu sözleşme kapsamında yapılacak işle ilgili olarak Kanunlarda öngörülen mücbir sebeplerden birinin ortaya çıkması dolayısıyla veya SATICI’nın mücbir sebep dolayısıyla taahhüt ettiği hizmeti yerine getirememesinden oluşacak zararlardan dolayı SATICI sorumlu değildir.Mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren SATICI’nın bu sözleşmede düzenlenen yükümlülükleri tekrar başlayacaktır.
 
MADDE 10 – YETKİLİ MERCİİLER

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri, Ankara İcra Daireleri veya Ankara ve ilçeleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yetkilidir.
Satın aldığınız ve şikâyet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2018’den itibaren 4.570 TL’nin altında ise sorunun çözümü için  İlçe (Ankara iline bağlı ilçeler ) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne(Ankara) müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (on beş) gün içinde Tüketici Mahkemesine(Ankara) itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikâyet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 4.570 TL’nin üstünde ve 6.860 TL’nin altında ise İl (Ankara) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir.
Şikâyet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 6.860 TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine(Ankara) başvurmanız gerekmektedir.
 
MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 11 (on bir ) ana maddeden oluşup MÜŞTERİ, tüm sözleşmeyi daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, sözleşme koşullarına uygun davranacağını ve sözleşmeyi SATICI’ nın kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, “İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması yada gelen sms-mail iletişim yöntemine onaylıyorum yanıtı ile birlikte kabul beyanı SATICI Şirket kayıtlarına geçmiş olup, bu anda sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek hizmet alımını gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, sözleşmeyi kabul etmediklerini iddia edemezler.
MÜŞTERİ, sözleşmenin güncel halini her zaman SATICI’ nın İnternet Sitesi’nde bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. SATICI gerekli görür ise MÜŞTERİ’ nin onayına sunarak, SATICI’ nın İnternet Sitesi’nden ve SATICI tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için MÜŞTERİ’ nin sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. MÜŞTERİ, sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşme iradesinin son bulduğunu, sözleşmenin yürürlükten kalktığını ileri süremez.